Beton Refrakterlerin Aplikasyonu

Beton refrakter ambalaj paletleri, kuru ve rutubetsiz bir ortamda en fazla iki palet üst üste konularak muhafaza edilir. Harç karıştırmada kullanılacak bütün alet ve avadanlıkların temiz olması gerekir. Harcın karıştırılması ve aplikasyonu esnasında hava socaklıgı ve kullanılan suyun sıcaklığı min. +5°C max. + 40°C olmalıdır. Karıştırılacak harç miktarı, en fazla 30 dak. içersinde kullanılacak şekilde ayarlanmalıdır. Su ile karıştırıldıktan sonra 30 dak.'dan fazla kullanılmadan bekletilen harçta sertleşme başlayacağından kullanıldıktan sonra mukavemetine de etki eder.

Harç karıştırma işlemi için en ideal yöntem, harç karıştırma makinasıdır. Harç karıştırma makinası elde yoksa, karma işlemi temiz bir tahta veya sac tekne içinde gelberi veya kürekle yapılabilir. Eğer tahta tekne kullanılacaksa tekne, harcın suyunu çekmemesi için önceden ıslatılmalıdır. Kuru harç karıştırılacağı yere konularak su katılmadan önce karışımda homojenlik sağlanması için bir dak. süre kuru olarak karıştırılır.


Daha sonra miktarı önceden belirlenen kullanılacak su, harcın içine yavaş yavaş katılarak 3 dak. süre ile iyice karıştırılır. Harca su ilave edilirken topaklanmamasına dikkat edilmelidir.


Karıştırma işleminden sonra harç kullanılacağı yere dökülür. Aplikasyonun yapılacağı yerdeki kullanılan kalıpların iç yüzeylerinin önceden yağlanmış olmaları gerekmektedir. Yağlama işlemi, tahta kalıbın harcın suyunu emmemesine ve kalıba yapışmamasına yardımcı olur. Bünyesine su katılan harçta egzotermik bir reaksiyon başlar. Bu reaksiyon su katıl- dıktan 3-4 saat sonra kendisini ısınma sureti ile gösterir. Harcın bu şekilde ısınması, erken priz almasına yol açar.


Bunun önüne geçmek için harç, döküldükten sonra elle kontrol edilir ve ısınma başladığı zaman harcın üzerine ıslak bir bez örtülür veya kalıp dışarıdan sulanır.


Bu işlem, harç soğuyuncaya kadar devam ettirilir. Harcın içine konulduğu kalıp 24 saat süreyle sökülmez. Kalıp söküldükten sonra malzeme 48 saat süreyle kendi halinde hava ile kurumaya bırakılır.


Harcın dökülmesi esnasında dikkat edilmesi gereken hususları şöyle sıralayabiliriz:


  • Harç en fazla 1 m. yükseklikten dökülmelidir. Daha fazla yükseklikten dökülecekse oluk kullanılmalıdır. Aksi halde iri taneler alta, ince taneler de üste gelerek harcın mukavemetine olumsuz yönde etki yapar.

  • Harcın kalıba iyice yerleştirilmesi amacıyla şişlenmesi veya kalıbın dışarıdan dövülmesi gereklidir. Eğer vibratör kullanılacaksa harç kısa sürelerle vibre edilmelidir.
  • Dökümü biten harcın yüzeyi tahta mala ile düzeltilir. Çelik mala ile yapılan düzeltme, harcın yüzeyini parlaklaştırarak içindeki suyu ısıtma esnasında bünyesinden atmasına engel olacağından kullanılmaz. Aksi halde bünyede çatlaklar meydana gelir ve yüzeysel kopmalar oluşur.
  • Harç tatbikatı yapılan ünite yerde yapılmış ve bilahare kaldırılacak bir ünite ise, 48 saatlik hava ile kurutma sonunda yerinden kaldırılır. Aplikasyondan sonra ekli ısıtma diagramına titizlikle uyularak ısı kürü yapılmalıdır.