Düşük Çimentolu Refrakterlerin Aplikasyonu

LOWCAST İÇİN ÖZEL UYGULAMA:


Lowcast betonlarımız bünyelerinde az miktarda çimento bulundurduğundan diğer betonlarımızdan farklı bir şekilde uygulanır. Bu betonlar vibrasyon uygulamalı olarak ve bünyesine normal bir ateş betonunun yarısı kadar su katılarak uygulanır.


DÖKÜMDE KULLANILACAK OLAN MİKSER:


Malzemenin karıştırılması için 0,08-0,11 m³ hacminde, güçlü yüksek yoğunlukta bir mikser kullanımı tercih edilir. Tüm karıştırma ekipmanları temiz ve kuru olmalıdır. Malzeme hazırlandıktan sonra tek bir boşaltımda aplikasyona geçilmesi tercih edilir. Dökümü tamamlamak için birden fazla boşaltım gerekli bulunursa, uygulama birbirine müteakip ve malzeme kurumaya başlamadan yaklaşık 35-40 dakikaiçinde tamamlanmalıdır.


KARIŞTIRMA:


Malzemeyi karıştırmadan evvel torba ağırlıkları en hassas biçimde ölçülmelidir. Bu katılacak su miktarının hesabı için çok önemlidir. Malzemeyi karıştırmak için ilk önce kuru maddeyi mikser içine yerleştiriniz. Minimum düzeyde su ekleyiniz, ve harcı 2-3 dakika karıştırınız. Normal betonlarda kullanılan elle muayene testi LOWCAST betonlarımız için geçerli değildir. Uygun miktarda su kattığınızı anlamak için elinize bir avuç dolusu karışım alarak bunu mıncıklayınız. Malzemenin akmaya başlaması gerekir. Akmaya başladı ise uygun kıvamı elde etmişsiniz demektir. Buradaki amaç LOWCAST betonunun vibrasyonundan titreşmesini sağlayacak miktarda suyu katabilmektir.Fazla miktarda su katmak betonun fiziksel özelliklerinin bozulmasına yok açar. İlk su katma işleminden sonra ilk karıştırma süresi max. 5 dakikayı aşmamalıdır. Harcın uygun yoğunlukta bulunup bulunmadığını görsel olarak tespit etmek için yüzeyin pürüzsüz ve ıslak görünümünde olması gerekmektedir.


KATILACAK SUYUN CİNSİ VE MİKTARI:


Karışımda kullanılacak su içilebilir temizlikte 10-20°C derece sıcaklık ve P.H. ölçümü 6-8 olmalıdır. Karışım için kullanılacak bütün su dikkatle ölçülmeli ve ağırlığı tespit edilmelidir. Vibrasyonlu uygulamada 5,1-5,8 arasında su kullanılması gerekir.


ÇALIŞMA ZAMANI:


LOWCAST betonu 35 -40 dakika içinde vibre edilir. Betonun çalışma zamanı sıcaklıktan büyük oranda etkilenir. Kuru malzeme ve suyun sıcaklığı 10 -20 °C arasında olmalıdır. Bu sıcaklıkların dışında çalışıldığı zaman, önce küçük bir miktar ile işe başlanılması ve eğer uygun sonuçlar elde edilirse işe devam edilmesi tavsiye edilir.


Eğer malzeme sadece bir dökümlük ise, malzeme istenilen kesite dökülür ve vibrasyon uygulanır.


Birden fazla döküm gerektiği zaman her döküm arasında 1 -2 dakika için vibrasyon uygulanır. (1 ton malzemenin altı için)


ViBRATÖRLER:


Küçük ve ince kesitli şekiller için vibrasyon masaları veya dışarıdan kalıba bağlamalı vibratörler kullanılır. Vibratörler 16.000 -18.000 VPM frekansa sahip olmalıdır. Ve tam bir vibrasyon sağlayabilmek için vibratör kalıba bağlanmalıdır. 30 cm veya daha büyük kesitli yerler için O,58/kg santrifuj kuvvetli ve 17 .000 VPM frekanslı 7,62 çaplı daldırma vibratörler kullanılır. 30 cm'den daha ince kesitler için 0,54 m/kg santrıfuj kuvvetli ve 1 ,2-5 cm çaplı daldırma vibratörler kullanılır.


MALZEMENiN DÖKÜLMESi:


Gerekli ankrajlar yapılan yere, hazırlanan harç kısa süreli vibrasyonlar uygulanmalıdır. (16.000-18.000 VPM'de 1-2 dakikadır.) Betonun dökümü bittikten sonra kurumaya bırakılan harç 2-4 saat içerisinde prizini almaya başlayacaktır. Prizini almaya başlayan harca elle kontrol yapılarak sertleşti ise, kalıp ya dışarıdan sulanır veya nemli bezle örtülür.


GENEL:


Aşağıdaki faktörler betonun yoğunluk, mukavemet ve sertleşme özelliklerini kötü yönde etkiler.


  • İlaveler (katkılar)

  • Kirli ve/veya sıcak su
  • Çimento atıkları (bulaşıkları) ve/veya kirli karıştırma makinaları
  • Fazla su katmak.
  • Fazla karıştırmak.