Isı Kürü

ISI KÜRÜNÜN TARiFi VE DiKKAT EDiLECEK KONULAR


Fırın tüplere bağlanmış demir borulara delikler açılarak, kapaklardan içeriye sokularak, ısıtma rejimine başlanır. Bu sırada baca kapakları kapalı, olmasında fayda vardır. (Isının kolay yükselebilmesi için) İlk ısıtma rejiminde odun, tahta parçası gibi vs. yanıcı maddelerin içerde yakılmasını tavsiye etmeyiz. Çünkü böyle yanma esnasında, refrakter yüzeyi karbon bağlar. Tüplere bağlanmış demir borularla uygulamak zor ise, çok küçük ayarda ve kısa alev boyunda bekler yakılabilir.

Malzemenin yüzeyi alev yalamadan ısıtılarak saate 25°C artışlarla 150°C'ye ulaşılır.


A. İLK BEKLEME DİLİMİ (150°C-250°C) BÜNYEDEKİ SUYUN ATILIMI (KURUTMA)


150 °C ile 250 °C'de min. 24 saat olmak üzere ve su buharı bitmeden yükselmemek koşulu ile bu sıcaklıklar arasında beklenecektir. Tahminen 48 saat sürebilir. Su buharı çıkışı başladığında baca kapakları yarım açılarak, içerde buharın sıkışmasını engellemek gereklidir.

Malzemenin yüzeyi alev yalamadan ısıtılarak saate 25°C artışlarla 150°C'ye ulaşılır.


B. İKİNCİ BEKLEME DİLİMİ (350°C-550°C) BÜNYEDEKİ KRİSTAL SUYUN ATILIMI

350 °C-550 °C arasında min. 24 saat olmak üzere su buharı çıkışı bitene kadar beklenilmelidir. Tahminen 48 saat sürebilir. Buharın rahat çıkabilmesi için baca kapaklarının tamamen açılması gerekirse, diğer kapaklar da açılarak buhar çıkışının bitmesi beklenmelidir. Bu sıcaklık aralığında saç dışardan elle kontrol edilerek ısının çok yükseldiği hissedilen bölgelerde, saç dışardan sonradan kaynak ile kapatılmak üzere delinir. (Buharın rahat çıkabilmesi için)

Saat'te 25 °C -35 °C artışlarla 750 C°'ye gelinir.


C. ÜÇÜNCÜ BEKLEME DiLiMi (750°C-950°C) SiNTERLEME BAŞLAMA


Bu sıcaklıkta buhar çıkışı var ise, buhar çıkışının başladığı sıcaklıkta beklemek gereklidir. Buhar çıkışı bittikten sonra 24 saat kadar beklenebilinir.

Saat'te 35 °C -50 °C arasında artışlarla 750 °C'ye varılır.


D. DÖRDÜNCÜ BEKLEME DİLİMİ (1250°C-1450°C) SİNTERLEME BİTİMİ SERAMiK FAZA GEÇME


Min. 8 saat beklemek gereklidir. Bekleme bitiminde çalışma sıcaklığına düşülerek fırın işletmeye alınabilir. Veya ekteki soğutma programı ile fırın soğutulabilir.


ISl KÜRÜNDE DiKKAT EDiLECEK OLAYLAR


  • Hiçbir zaman kontrolsüz bir ısıtma yapılmamalıdır.
  • İlk alevlemeden sintelemeye geçene kadar refrakterin yüzeyi alev yalamamalıdır.
  • Buhar çıkışlarında kapaklar açık olmalıdır.
  • Buhar çıkışı bitmeden derece yükseltilmemelidir.
  • Refrakter ilk önce terleme sonra buharlaşma yapar.
  • Kür esnasında gerektiğinde ani müdahalede bulunabilecek ve ısı cihazlarını iyi tanıyan görevlilerin bulunması şarttır.
  • Kürleme esnasında ısı yükselme sıcaklık dengelerinin ve bekleme sürelerinin kontrolü şemalar halinde tutulmalıdır.
  • Kürleme esnasında ısı cihazlarındaki arıza veya enerji kesintisinden dolayı durma olursa bütün kapakların kapatılarak fırının geç soğuması sağlanır.