Püskürtme Beton Refrakterlerin Aplikasyonu

Püskürtme beton refrakterler, ambalajları bozulmadan max. 2 palet üst üste konmak şartıyla kuru ve rutubetsiz ortamda muhafaza edilmelidir.


Püskürtme betonların aplikasyonu esnasında hava ve kullanılacak suyun sıcaklığı +5 / +30 °C arasında olmalıdır. Püskürtme betonlarımız bir mala ile sıvama metoduyla uygulanabilmesinin yanında, asıl, püskürtme metoduyla uygulanırlar.


Püskürtme metodu için bir püskürtme makinesine ihtiyaç vardır.


Püskürtme betonlarımız iki çeşit makine ile uygulanabilir:


1. Tip Makine; Shotcrete Makine. Bu makinalarda betonlar önceden makinanın kendi içinde bulunan bir mixerde suyla karışır ve hazır olan harç püskürtülür.


2. Tip püskürtme makinalarında ise, su ve basınçlı hava ile kuru beton bir nozul vasıtası ile direkt olarak püskürtülür.


Rotor hacmi 2 litreye kadar olan püskürtme makinelerinde min. 6-7 bar basınç ve 4-5 m³/ dakika debi kuru havaya ihtiyaç vardır, rotor hacmi daha yüksek olan makinelerde ise daha yüksek debide havaya ihtiyaç vardır. Özellikle 2.tür makinalarda kullanılan basınçlı hava kuru olmalıdır. Hava kuru olmaz ise, nemden dolayı beton erken priz alarak makine nozullarında veya hortumlarında tıkanmaya sebep olabilir.


Hava yeterli bar basınç ve debide olmaz ise, püskürtme betonlarında zayiata (Reboundloss) sebep olabilir.


Püskürtülen betonların yüzeyi priz almadan şişlenir ve bir tahta mala yardımı ile düzeltilir. Priz alma esnasında muhakkak su ile ıslatılması (su kürü) gereklidir. Çünkü priz alma esnasında, betonlarda exotermik bir reaksiyon ile ısınma meydana gelir. Bunun önüne geçmek için betonlar priz anında, püskürtme makinasının su kanalından ıslatılırlar.


Püskürtme betonlarımız tercih olarak, 48 saat dinlenmeye bırakılır ve 48 saat sonunda bir ısıtma programı ile kurutma (Dry out) işlemine tabi tutulur.


Püskürtme betonlarımızın uygulanmasında dikkat edilecek hususlar:


  • Tercihen özel olarak üretilen refrakter püskürtme makinası kullanılmalıdır.
  • Kullanılan püskürtme makinası tipine göre min. 6-7 bar basınç 4-5 m³/dakika debide kuru havaya ihtiyaç vardır.
  • Püskürtme işlemi sırasında özel olarak püskürtme tulumları giyilmeli ve gözlük kullanılmalıdır.
  • Nozul ucu ile püskürtme yapılacak olan alana olan uzaklık 0,5 - 1 metre olmalıdır. Daha uzak yada daha yakın püskürtme uygulamalarında zayiat artmaktadır.
  • Püskürtülen betonların priz almaya başlaması esnasında bir şiş ile şişlenmesi ve bir tahta mala yardımıyla betonların yüzeylerinin tıraşlanması gerekmektedir.
  • Priz alma esnasında oluşacak exotermik reaksiyonu engellemek için beton püskürtme makinasının su kanalı ile ıslatılmalıdır ( Su kürü). Bu işlem yapılmadığı takdirde betonlarda erken priz alma ve buna bağlı olarak betonda çatlamalar ve yüzeysel tozuma meydana gelmektedir.
  • Betonlar muhakkak bir kurutma programı ile (Dry out) kurutulmalıdır.